Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Vill du komma i kontakt med oss på Bergbo HVB?
Fyll i formuläret nedan och skicka in det till oss, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Du kan även kontakta oss direkt via mail eller telefon. 

Monica Nilsson – Föreståndarinna för behandlings- och utredningsboendet, Bergbo HVB
Legitimerad Sjuksköterska och Distriktssköterska med förskrivningsrätt
monica@nn-psykologi.se, 0707-992399, 0278-636930

Tomas Nilsson - Vd N&N Psykologi AB / It relaterade frågor
tomas@nn-psykologi.se

Patric Nilsson - It & Tele relaterade frågor
patric@nn-psykologi.se


Please type the letters and numbers shown in the image.
 Captcha CodeClick the image to see another captcha.