Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Bergbo tar emot barn/ungdomar 10-16 år,med relationsstörningar, utvecklingsrelaterade eller neurologiskt relaterade svårigheter, ätstörningar eller fobier, som varit utsatta för övergrepp eller eljest lever i en utsatt situation.