Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Bergbo HVB har genom sitt huvudbolag N&N Gruppen tillgång till ett egenutvecklat IT-system som är utvecklat helt enligt BBIC's riktlinjer. Systemet sköter inskrivning, journalföring, daganteckningar, utskrivning samt enkäter och används fullt ut av våra anställda för att dokumentera barnets tid hos oss.

Varje barn som skrivs in hos oss får också tillgång till egen dator som kan användas under överinseende av personal för skolarbeten med mera. Genom avancerade IT-system garanterar vi att barnet endast kommer åt den information på internet som vi tillåtit.