Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Bollnäs, med ca; 30 000 innevånare har en väl utbyggd kommunal service med storslagen natur inpå knutarna och mycket goda förbindelser med med Uppsala - Stockholm i söder och Östersund i norr med stambanan och X2000. Fyra mil till flygplats i Söderhamn, där även  E 4; an knyter an norrut till Sundsvall och söderut med Arlanda och Stockholm.