Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Vi har omfattande erfarenhet av psykologiskt och socialt utredningsarbete och har sedan starten av N&N Psykologi AB 1995 anlitats som utredare av barn- och ungdomars behov från ett flertal behandlingshem, skolor och socialtjänster runt om i landet. På Bergbo som startade sin verksamhet år 2000 har vi omfattande erfarenhet av- och kunskap om att möta barn med olika psykologiska och psykiatriska diagnoser, (neuropsykiatriska). Vi har också speciell erfarenhet och kunskap kring diabetessjukdom. 

All personal, (behandlingspedagoger), har regelbundet, varje vecka personalhandledning/internutbildning och fortlöpande kvalitetssäkring i samråd med leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Handledaren: Auktoriserad Handledare och medlem i RPC, Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Monica Nilsson är föreståndare för ungdomsboendet Bergbo HVB och arbetar också i viss begränsad omfattning vid vår mottagning N&N Psykologi AB med kris och stödjande samtal. Sammanlagt arbetar sju personer utöver psykolog och föreståndare på Bergbo. Personalen har behandlingspedagogisk utbildning och flerårig erfarenhet från behandlingsarbete på institution och behandlingshem.