Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Vi arbetar med utrednings- bedömnings- och behandlingsuppdrag i öppenvård
så väl som i vårt ungdomsboende Bergbo HVB där uppdragsgivaren oftast
är socialtjänsten och/eller Landsting.

Referenter:

Marc Wardle socialtjänsten Sandviken 026-241547-

 

Tillsynsmyndighet
Socialstyrelsen Region Mitt 075–247 30 00