Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Bergbo HVB Skola

De inskrivna barnen går i den kommunala skolan i Bollnäs kommun och skolan har möjligheter att anpassa undervisningen utifrån de behov varje elev har och kan då ge undervisning i mindre grupp och av behörig lärare.

Vi arbetar parallellt med den kommunala skolans verksamhet i att utforma det miljöterapeutiska
behandlingsarbetet med stöd av skolverkets kursplaner. Detta innebär att det dagliga arbetet på behandlingshemmet också bidrar till att en infasning i en fungerande skola på sikt för varje barn blir möjlig.

Utbildningen anpassas utifrån barnets nivå och förmåga och en ingående planering sker kontinuerligt mellan behandlingshemmet och lärare från den kommunala skolan. Rektor tar kontakt med barnets skola på hemorten och lärare sköter sedan den fortlöpande kontakten skolorna emellan.

Frågan om skolpeng tas med den kommunala skolan i Bollnäs kommun och den berörda kommunen för vart och ett av barnen.