Välkommen till Bergbo HVB  -behandlingshemmet med dig i fokus

Vi arbetar i förkommande fall med Psykologiska utredningar parallellt med behandlingsarbetet på Bergbo HVB. Efter genomförd utredning som innefattar omfattande observationer och psykologiska samtal samt testutredning sammanställer vi vår psykologiska utredning i dokumentform. Vi besvarar uppdragsgivarens frågeställningar och ger även förslag på fortsatta åtgärder som vi tror gagnar barnets/familjens fortsatt utveckling. Utredningperioden är normalt satt till sex månader då vi avser att vara klar med våra rekomendationer, men vi ger under tiden som vi utreder och observerar fortlöpande information till uppdragsgivaren som kan ligga till grund för deras utredning eller ställningstagande. Oftast är vår bild av den unge och dennes familj kända för uppdragsgivaren när den officiella tiden för bedömning och psykologutredning är avslutad. Vi kommunicerar gärna med uppdragsgivare utifrån BBIC, (Barnets Behov I Centrum) och skriver alla våra delrapporter och vårdplaner med detta instrument.

När vi vet med oss att vi kan bidra med adekvat fortsatt behandling erbjuder vi oss att fortsätta det arbetet. Vi tar emot barn med alla former av psykiskt och socialt lidande, men bedömmer från fall till fall, med utgångspunkt från de barn vi redan har placerade om en placering är möjlig.